SCCP

Stabilizatorul este destinat să funcționeze pe locomotivele electrice 5100kW și este montat în blocul de aparate S7, în circuitul de remagnetizare al transformatorului de impuls LE-2 și are rolul de a menține curentul constant pentru o plajă de variație a tensiunii de alimentare de 77...140Vcc.
SCCP
Tensiunea nominală: 110Vcc Tensiunea de alimentare: 77...140Vcc Curent nominal (stabilizat): 3,1A