ADRC-300A

Proizvod se ugrađuje na obrtnim postoljima elektrolokomotiva od 5100 kW i 3400 kW i na dizel-električnim lokomotivama od 2100 KS sa grejanjem voza, sa ulogom da obezbedi povratni tok električne struje prema ?ini preko osovinskog sklopa.
Maksimalna struja za 1 minut: 400A Nominalna struja: 250AC Stepen za?tite: Ip55 Neto masa: 8,8 kg Radna temperatura: -35°C...+40°C Antikorozivna za?tita ostvaruje se bojenjem.