AMRI-1000/170

Proizvod se koristi na dizel-električnim lokomotivama LDE 2100 KS i dozvoljava nadzor otpornosti izolacije, odnosno uzemljenje niskonaponskih i visokonaponskih tokova.
Napon napajanja: 144Vjs +25%/-30% Maksimalna apsorbovana snaga: 30W Stepen zaštite: IP20 Maksimalni napon tokova visokog napona: 1000Vjs Maksimalni napon tokova niskog napona: 170Vjs Optički znaci: stanje funkcionalnosti aparata, sniženi nivoizolacije za tokove niskog napona i za promenu polariteta izvora, sniženi nivo izolacije za tokove visokog napona. Izlazi tipa: kontakt releja 250V/10A Masa: 3,6 kg ± 5%