BCS-110

Proizvod se montira u sanduku instalacije AS-uređaja R-2000 tačkaste kontrole brzine vozova i koristi se na električnim i dizel-električnim lokomotivama.
Napon napajanja: 24Vjs napon nadziranja: 18-32Vjs Napon napajanja blinkera: - 24Vjs za LDE (dizel-električne lokomotive) - 110Vjs za LE i LDH (električne idizel-hidraulične lokomotive) Stepen zaštite: IP20 Neto masa: 2kg Dimenzije: 262x187x105mm Radna temperatura: -25ºC...+70ºC Antikorozivna zaštita ostvarena je bojenjem