Controller

Koristi se na modernizovanim elektrolokomotivama serije Co-Co i Bo-Bo zamenjujući stari mehanički kontroler sa mnogo kompaktnijim koji je lakši za rukovanje i ima integrisan sistem za aktiviranje iz kabine menjača smera vožnje, odnosno ručicu za zadavanje brzine.
Komandni napon: 110Vjs + 20-30% Komandne struje: 5Ajs Pozicije sa automatskim vraćanjem: 2 Ručica za zadavanje brzine Crna površina anti-refleks Aktiviranje pomoću kodiranog ključa Digitalno prikazivanje pozicije ručice Dimenzije: 220 x 380 x 140mm Težina: 1,8 kg.