CSASA-75-LDE

Proizvod je namenjen za napajanje elektromotora kompresora ili elektromotora pomočnog pogona trofaznim naponom i variabilnom frekvencijom sa dizel-električne lokomotive LDE 2100 KS. Pretvarač elimini?e električne i mehaničke ?okove u toku startovanja asinhronih elektromotora.
Napon napajanja: 144...170 V Izlazni napon: 3x(0…220)Vns Frekvencija izlaznog napona: 0…50Hz Maksimalna izlazna snaga: 75kVA Stepen za?tite za elektronsku stranu: IP51 Stepen za?tite za ventilacionu stranu: IP20 Neto masa: max. 156 kg Radna temperatura: -25°C...+70°C Antikorozivna za?tita ostvarena je bojenjem.