CSASA-85-LDE

Proizvod je namenjen za napajanje elektromotora kompresora ili elektromotora pomočnog pogona trofaznim naponom i variabilnom frekvencijom sa dizel-električne lokomotive LDE 2100 KS. Pretvarač elimini?e električne i mehaničke ?okove u toku startovanja asinhronih elektromotora.
Napon napajanja: 600...1800Vdc Izlazni napon 1: 3x(0...380Vns) , 0..50Hz Izlazni napon 2: 3x380Vns , 50Hz Izlazni napon 3: 1x220Vns, 50Hz sinus Maksimalna izlazna snaga: 85 kVA Stepen za?tite: IP20 Neto masa: max. 120 kg Radna temperatura: -25°C...+70°C Antikorozivna za?tita ostvarena je bojenjem.