CSC-8-LDE

Koristi se na dizel-električnim lokomotivama i ima ulogu da napaja instalaciju za klimatizaciju iz kabine ma?inovođe na konstantni napon i frekvenciju na vrednost (220Vns, 50Hz).
Napon napajanja: 170 Vdc Izlazni napon: 220Vns Frekvencija izlaznog napona: 50Hz Maksimalna izlazna snaga: 8 kVA Oblik izla: sinusoidalni Stepen za?tite transformatora: IP20 Stepen za?tite pretvarača: IP51 Neto masa: max. 56 kg Dimenzije pretvarača: 600x450x220mm Radna temperatura: -25°C...+70°C Atikorozivna za?tita ostvarena je bojenjem.