CSC-8-LE

Koristi se na elektrolokomotivama od 5100 kW i 3400 kW i ima ulogu da napaja instalaciju za klimatizaciju iz kabine ma?inovođe na konstantni napon i frekvenciju na vrednost (220Vns, 50Hz).
Napon napajanja: 270…450Vns,50Hz Izlazni napon: 220 Vns Frekvencija izlaznog napona: 50Hz Maksimalna izlazna snaga: 8 kVA Neto masa: max. 56kg Stepen za?tite transformatora: IP20 Stepen za?tite pretvarača: IP51 Dimenzije transformatora: 530 x 500 x 195 mm Dimenzije pretvarača: 600 x 450 x 220 mm Radna temperatura: -25°C...+70°C Atikorozivna za?tita ostvarena je bojenjem.