DAS-M

Uređaj se ugrađuje na električnim lokomotivama od 5100 kW sa ciljem da obezbedi obradu informacije iz centrale protivklizne iz bloka S7 i signalizaciju iste sa memorisanjem na panou bloka S7.
Napon napajanja: 110Vcc(-30, +25)% Nivo diskriminacije za komandne ulaze 8,5±0,5V Stepen zaštite: IP20 Neto masa: 1,8kg±5% Dimenzije: 303x250x159mm Radna temperatura: -25ºC...+70ºC Antikorozivna zaštita ostvarena je nanošenjem boje.