DSVM-24

Uređaj se koristi na dizel-električnim lokomotivama i detektuje situacije u kojima mašinovođa je obavezan da izvrši neke komande, a ako ovaj propusti da ih izvrši, uključi se komanda zvučne signalizacije iza koje sledi uključivanje komande brzog kočenja.
Napon napajanja: 24Vjs(-30, +25)% Trajanje vremenskih intervala: -T1=2,5s±15% -T2=30s±15% -T3=5s±15% Stepen zaštite: IP20 Neto masa: 3kg±5% Dimenzije: 260x230x170mm Radna temperatura: -25ºC...+70ºC Antikorozivna zaštita ostvaruje se nanošenjem boje.