ILF-40

Proizvod se koristi kod napajanja fluorescentnih lampi od 18, 20, 36 i 40W putničkih kola.
Napon napajanja: 18…32Vjs Nominalni napon napajanja: 24Vjs Vreme uranjanja: max. 3 sec Apsorbovana struja: max. 2,2Ajs Radna frekvencija: >18 KHz Proizvod trpi rad u praznom hodu, bez stuba ili sa izgorelim ?icama. Proizvod je za?tičen od kratkog spoja na izlaznim klemama i kod promene polariteta napona napajanja.