IM-01

Proizvod se koristi za električno grejanje u nepovoljnim vremenskim uslovima (snežnim) nekih elemenata komponenti skretnica koje se koriste na železničkim prugama u cilju obezbeđenja sigurnog manevrisanja. Proizvod se može koristiti kod skretnica sa šinom tip 49, 60 ili 65. Sklop realizuje grejanje sledećih delova skretnice: -kutija za zabravljivanje; -klizača; -protivigla sa vrha skretnice.
Nominalni napon: 230 Vns Nominalna snaga: 100W kod temp.+10 ºC