IMPMD-01

Proizvod je namenjen praćenju u eksploataciji glavnih parametara dizel motora velike snage sa kojim su opremljene lokomotive LDE/LDH ili drugih uređaja koji imaju pogon od takvih motora.
Napon napajanja: 67...180Vjs Nezavisnost rada: - 33 dana za rad 24h/24h - 52 dana za rad 8h/24h Prikazuje i memoriše sledeće parametre: - Trenutnu potrošnju goriva - Ukupnu potrošnju goriva dizel motora - Temperaturu goriva na ulazu u dizel motor - Broj obrtaja dizel motora - Količinu dizel goriva iz glavnog rezervoara - Pritisak ulja iz instalacije za podmazivanje - Temperaturu ulja iz instalacije za podmazivanje Dimenzije: 215 x 187 x 63mm Stepen zaštite centralne jedinice: Ip40