MT-01

Koristi se kao interfaca između tokova snage lokomotiva i analognih ulaza računara sa komandnog pulta, prilagođavajući električne veličine iz tokova lokomotive, na signale smanjenog nivoa, unificiranih i galvanski odvojenih.
Ulazne veličine: U11= 0...500 Vns U21= 0...140 Vjs I11 = 0...7,5 Ans I21 = 0...7,5 Ans I31 = 0...20 Ajs Izlazne veličine: U12= 0...10 Vjs U22= 0...10 Vjs I12= 0...20 mAjs I22= 0...20 mAjs I32= 0...20 mAjs