PRO-UMV

Koristi se na električnim lokomotivama tip CoCo 5100 kW, BoBo 3400 kW i ima ulogu prikazivanja rada vozila i parametara (napon, struja, režime havarija, itd.) Takođe, ima kvalitetan sistem protivklizne zaštite i blokade osovina, ugradnjom davača sa histerezisom na kučištu svakog reduktora, tako da informacija o broju obrtaja osovine rezultira iz varijacije reluktanse sklopa davač – zupci malog zupčanika. U isto vreme dozvoljava grafičko prikazivanje veličina iz obe kabine na displeju u boji LCD i memorisanje podataka sa mogučnošću dijagnoze.
Napon napajanja: 110Vjs or 24Vjs +20%/-30% Broj zabeleženih analognih veličina: 16 (2x8) Broj zabeleženih digitalnih veličina: 192 (6x32) Broj analognih izlaza tipa relej 250V/10A: 48 (3x16) Redna komunikacija: 3 x RS-485 CAN komunikacija: 3 x ports Nosač prenosa podataka: USB 2.0 Kapacitet skladištenja: max 32Gb Grafički prikaz, u obe kabine, zabeleženih veličina na display u boji LCD (1024x768).