RAT-18M

Koristi se na dizel-električnim lokomotivama od 2100 KS opremljenih sa akumulatorskim baterijama nominalnog napona od 144 Vjs, sa zadatkom da regulišu struju pobude pomočnog generatora, sa ciljem stabilizacije proizvedenog napona na vrednost od 170 Vjs.
Minimalni napon napajanja: 100Vjs Maksimalni napon napajanja: 180Vjs Izlazna trajna struja: 15A Nominalna vrednost regulisanog napona: 170Vjs Greška regulacije napona generatora u odnosu na nominalnu vrednost (170Vjs): ±1% Maksimalna vrednost regulisanog napona: 175Vjs Minimalna vrednost regulisanog napona: 165Vjs Proizvod je predviđen sa zaštitom od kratkog spoja na izlazu. Dimenzije: 250x185x61mm Masa neto: 1,55kg±10% Stepen zaštite: IP20