RATC-ALST

Proizvod je namenjen dizel-hidrauličnim lokomotivama proizvedenih od ALSTOM Transport SA Bukurešt i kontrolišu struju iz posebnog pobudnog namotaja sinhronog trofaznog generatora namenjen za punjenje akumulatorskih baterija i napajanju pomoćnog pogona.
Napon napajanja: 77...140 Vjs Opseg regulacije struje punjenja akumulatorskih baterija: 20÷40Ajs±5% Regulisani napon: 115 Vjs ±1% Maksimalni prag zaštite od napona: 135Vjs±5% Proizvod je zaštičen od kratkog spoja na izlazu Dimenzije: 292x264x135mm Masa neto: 6,5kg±5% Stepen zaštite: IP20 Radna temperatura: -25ºC...+70ºC Antikorozivna zaštita ostvarena bojenjem.