REDRESOR

Jedan polu-upravljani ispravljač za vuču tip RST 2 x 1250 /1250 namenjen je za napajanje naponom promenljive jednosmerne struje, jednu grupu vučnih motora sa rednom pobudom, stim što grupu motora sačinjavaju dva motora tip LJE – 108 redno povezani. Polu-upravljani vučni ispravljač RST – 2 x 1250/1250 pretvara naizmenični napon iz vučnih sekundara glavnog transforamatora locomotive u jednosmerni napon koji se može regulisati, preko redne veze dvostrukog polu-upravljačkog mosta ( RST 2 x 625 /1250 PDME) sa jednim običnim polu-upravljačkim mostom ( RST 1250/1250 PS) što je funkcijonalno identično sa četiri ispravljačka mosta redno vezanih.
Nominalni napon napajanja: Sa jednim mostom - 1250 Vjs ili Sa dvostrukim mostom - 2 x 625 Vns; Nominalna frekvencija: 50Hz Ispravljački napon u parznom hodu: 0 … 985 Vjs Ispravljački napon pod opterećenjem: 0 … 900 Vjs Nominalna struja ispravljača: 1300 Ajs Struja preopterećenja - 5 min: 1715 Ajs