RICS-M

Proizvod je namenjen opremanju izvora napajanja kontaktne mre?e u ?elezničkoj elektro-vuči i ugrađuje se u ormarima za automatizaciju vučnih podstanica.
Napon napajanja: 48Vjs(-30%,+25%) Potro?ena snaga na strujnom krugu: 8,5VA Potro?ena snaga na naponskom krugu: 9,5VA Maksimalna dozvoljena trajna struja: 1,5In(30 minuta) Dozvoljeni trajni napon: 1,2Un Maksimalna dozvoljena struja: 20In Maksimalni ugao osetljivosti: 60?-80? Stepen za?tite: Ip30 Dimenzije: 220 x 180 x 165 mm Radna temperatura: -25°C...+70°C Antikorozivna za?tita ostvarena je bojenjem.