SAI-2000

Ugrađuje se u sanduku instalacije za tačkastu kontrolu brzine vozova korišćenog na dizel-električnim lokomotivama; kompatibilna je sa aktualnim instalacijama SCB ugrađenih na pruzi i sa svim tipovima brzinomera ugrađenih na lokomotivama iz parka CFR-a.
Napon napajanja: 24±0,25V Struje za balize PC1,PC2 za frekvenciju od 2000Hz,1000Hz,500Hz: 190…210mA Maksimalno absorbovana struja: 1,3A Prikaz rada: paljenje LED-ova Prikaz kategorije voza: paljenje lampi za R.P.M (rapid, putnički, teretni) Rad kod frekvencije od 2000Hz,1000Hz,500Hz rukovanjem tastera „Pažnja” i „Redovno prekoračenje” Dimenzije: 385x225x145mm Stepen zaštite: Ip00 Radna temperatura: -25°C...+70°C.