SIBA-LE

Proizvod se koristi na elektrolokomotivama od 5100 kW i 3400 kW koje su opremljene akumulatorskim baterijama nominalnog napona 110V obezbeđujući struju za punjenje akumulatora kao i struju za napajanje pomoćnih strujnih krugova od 11o Vjs. Takođe, ovaj proizvod obezbeđuje optimalan režim eksploatacije akumulatorskih baterija preko kontrole napona punjenja u zavisnosti od temperature iz odeljka baterija.
- Nominalni napon napajanja: 230Vef - Minimalni napon napajanja: 161Vef - Maksimalni napon napajanja: 253Vef - Nominalni i napon kod 25ºC temperatura sredine (U0N25): 124Vjs ± 1% - Izlazni napon kod kojeg se aktivira zaštita od minimalnog napona (U0min): 70Vjs ± 2% - Izlazni napon kod kojeg se aktivira zaštita od prenapona (U0max): 144Vjs ± 2% - Nominalna izlazna struja: 18 Ajs - Maksimalna izlazna struja u ograničenom režimu (I0lim): 20Ajs ± 2% - Izlazna struja kod koje se aktivira zaštita od prekostruje (I0SC): 30Ajs ± 5% - Kompenzacija napona za punjenje sa temperaturom iz odeljka baterija: -129,4Vjs ± 1%, kod 0°C -118,6Vjs ± 1%, kod 50°C.