STM-140/20

Proizvod se koristi na elektrolokomotivama od 5100 kW i 3400 kW koje su opremljene akumulatorskim baterijama nominalnog napona 110Vjs, obezbeđujući struju za punjenje akumulatora i dobru funkcionalnost pomoćnih strujnih krugova komande od 110 V.
Minimalni napon napajanja: 161 Vef Nominalni napon napajanja: 230 Vef Maksimalni napon napajanja: 253 Vef Minimalni izlazni napon: 100 Vjs Nominalni izlazni napon: 130 Vjs Maksimalni izlazni napon: 140 Vjs Nominalna izlazna struja: 18 Ajs Izlazna struja u ograničenom re?imu: 20Ajs Stepen za?tite: Ip00 Dimenzije: 400 x 120 x 159 mm Radna temperatura: -25°C...+70°C.