STMP-140(86)/20

Proizvod se koristi na elektrolokomotivama od 3400 kW koje su opremljene akumulatorskim baterijama nominalnog napona 110 (72) Vjs, obezbeđujući struju za punjenje akumulatora i dobru funkcionalnost pomoćnih strujnih krugova komande na 110 (72) Vjs.
Minimalni napon napajanja: 161 (90) Vef Nominalni napon napajanja: 230 (130) Vef Maksimalni napon napajanja: 276 (156) Vef Nominalni izlazni napon: 130 (90) Vjs Nominalna izlazna struja: 18 Ajs Izlazna struja u ograničenom režimu: 20Ajs Analogno prikazivanje struje baterija: 20....0.....20 Ajs Analogno prikazivanje napona baterija: 0...150 Vjs. Radna temperatura: -25ºC...+70ºC.