TRA-4M/74V/83Hz

Uređej se koristi u instalaciju za automatizaciju parnog generatora tip GAT-08, koji se koristi za stvaranje varnice za paljenje goriva (dizel goriva). Parni generator je ugrađen na dizel-hidrauličnim lokomotivama LDH 1250 KS i služi za grejanje putničkih vozova.
Nominalni napon napajanja: 74Vef Frekvencija napona napajanja: 83 Hz Izlazni napon: 10,5 kVef±10% Trajna izlazna struja: max. 24mAef±10% Stepen zaštite: Ip20 Dimenzije gabarita: 245 x 205 x 120 mm Neto masa: 6kg±10% Radna temperatura: -25ºC...+70ºC.