Descărcaţi PDF Politica De Mediu

S.C. PROMAT SRL CRAIOVA desfăşoară activităţi de proiectare, producţie, modernizare şi service în domeniul acţionărilor electrice şi al electronicii de putere, destinate în principal transportului feroviar.

Pe parcursul activităţii în lupta dictată de concurenţă, S.C. PROMAT SRL CRAIOVA a înţeles că pentru a-şi menţine reputaţia pe piaţă în condiţiile unui mediu economic concurenţial trebuie să ofere produse de o calitate cât mai apropiată de cerinţele exprimate şi implicite ale clienţilor şi la un preţ cât mai scăzut.

De asemenea, am reuşit să câştigăm încrederea clienţilor noştri şi prin stabilirea unui sistem de management de mediu în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14001: 2005, care este integrat cu sistemul de management al calităţii şi cu cel de management al securităţii şi sănătăţii în muncă. Conducerea societăţii este angajată în aplicarea permanentă a Sistemului de Management Integrat şi ia măsuri pentru ca întregul personal să participe continuu la acest efort.

Prin implementarea şi menţinerea sistemului de management de mediu, conducerea de la cel mai înalt nivel se angajează pentru:

  • Conformarea cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările referitoare la aspectele de mediu.
  • Îmbunătăţirea continuă a sistemului de management de mediu şi prevenirea poluării.

Obiectivele generale de mediu sunt:

  • Reducerea cantităţii de deşeuri produse şi tratarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  • Utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor şi utilităţilor în vederea economisirii resurselor naturale.
  • Îmbunătăţirea performanţei de mediu a societăţii.

Obiectivele de mediu stabilite în această politică sunt duse la îndeplinire prin definirea ţintelor de mediu în cadrul programului de management de mediu. Pentru realizarea obiectivelor de mediu sunt alocate resurse materiale, financiare şi umane.

Obiectivele de mediu sunt analizate periodic de managementul de la cel mai înalt nivel pentru a se asigura realizarea acestora. Prin autoritatea delegată reprezentantului conducerii, prin activitatea responsabilului de mediu, precum şi prin activitatea responsabilă a fiecărui angajat, managementul de la cel mai înalt nivel se asigură de punerea în practică a politicii de mediu.

De asemenea, managementul de la cel mai înalt nivel se asigură că politica de mediu este comunicată şi disponibilă atât pentru angajaţii societăţii, cât şi pentru public.