Se utilizează ca interfață între circuitele de forță ale locomotivelor și intrările analogice ale calculatorului de bord, adaptând mărimile electrice din circuitele locomotivei la semnale de nivel redus, unificate și separate galvanic.
MT-01
Mărimi intrare: U11= 0...500Vca U21= 0...140Vcc I11 = 0...7,5Aca I21 = 0...7,5Aca I31 = 0...20Acc Mărimi ieșire: U12= 0...10Vcc U22= 0...10Vcc I12= 0...20mAcc I22= 0...20mAcc I32= 0...20mAcc