локомотива EC Bo-Bo 3400kW

BoBo

 

локомотива EC Co-Co 5100kW

CoCo

локомотива DA Co-Co

Diesel

 

асинхрона локомотива DA Co-Co

Diesel asincron

 

 

Кораци модернизације:
 

 • замена трансформатора трансформатора са статичким претварачима на бази тиристора или ИГБТ
 • замена контактора за тешке услове са полупроводницима контролисаним исправљачима;
 • коришћење статичких претварача за пружање помоћних услуга;
 • замена клипног компресора са ротационим вијчаним компресором;
 • уградња електронског система за заштиту од точкова који побољшава вучну силу;
 • уградња компјутера за контролу вуче типа ДСП, који омогућава изолацију било ког покретног мотора у случају квара и њихову дијагнозу;
 • надоградња пуњача батерије
 • уградња централног рачунара за контролу локомотиве и дијагнозу неисправности
 • помоћу монитора кабине за приказ статуса локомотиве;
 • арматурна табла заснована на армираном стаклу
 • помоћу контролера за контролу брзине и струју вуче;
 • уградња система за климатизацију за сваку возачку кабину;


Техничка решења се заснивају на потребама купца и карактеристикама локомотива.