Користи се као интерфејс између струјних кругова локомотива и аналогних улаза централног рачунара. Претвара електрични сигнал из локомотивних кола на галвански изоловане, уједињене сигнале ниског нивоа.

MT-01

Улази: У11 = 0 ... 500Вац У21 = 0 ... 140Вдц И11 = 0 ... 7,5Аац И21 = 0 ... 7,5Аац И31 = 0 ... 20 Адц излаза: У12 = 0 ... 10Вдц У22 = 0 ... 10Вдц И12 = 0 ... 20мАдц И22 = 0 ... 20мАдц И32 = 0 ... 20мАдц